Προσαρμοσμένες Ιδιότητες

Κάθε αντικείμενο στο Feng Office έχει ένα σύνολο ιδιοτήτων (χαρακτηριστικά ή πεδία) προκαθορισμένα από του προγραμματιστές. Αυτά τα χαρακτηριστικά καλύπτουν τα πιο γνωστά δεδομένα που θα θέλετε να αποθηκεύσετε με τα αντικείμενα. Ωστόσο πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη για κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, το οποίο γίνεται μέσω των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να αναζητηθούν όπως οι κανονικές ιδιότητες, η οποία λειτουργικότητα όμως λειτουργεί από την έκδοση Feng Office 1.5.1 και πάνω. 1)

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι προσαρμοσμένων ιδιοτήτων. Αναφερόμαστε σε αυτούς σαν προκαθορισμένοι προσαρμοσμένοι τύποι και γενικοί προσαρμοσμένοι τύποι. Ο τελευταίος υπάρχει στις νεώτερες εκδόσεις του Feng Office, ενώ οι πιο ευέλικτοι και ισχυροί προκαθορισμένοι τύποι προσαρμοσμένων ιδιοτήτων άρχισαν να εμφανίζονται από την έκδοση Feng Office 1.4.

Στη παραπάνω εικόνα, ο τύπος 'Ranking' είναι μία προκαθορισμένη προσαρμοσμένη ιδιότητα. Μοιάζει με τις άλλες ιδιότητες. Η διαφορά της είναι ότι δεν έχει προγραμματιστεί από κάποιο προγραμματιστεί αλλά έχει ρυθμιστεί από τον διαχειριστή.

Κάτω από τις προκαθορισμένες ιδιότητες μπορείτε να δείτε δύο πεδία «Όνομα» & «Τιμή». Αυτό είναι μία γενική προκαθορισμένη ιδιότητα και δεν χρειάζεται ρύθμιση από τον διαχειριστή. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το τύπο για να αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία. Ανάλογα αυτή η ελευθερία μπορεί να είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.

Οι προκαθορισμένοι τύποι ιδιοτήτων οδηγούν το χρήστη στη εισαγωγή των δεδομένων, αφού κάνουν ξεκάθαρο το τύπο των δεδομένων που περιμένουν, ενώ μπορούν να απαγορεύσουν συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό βοηθάει το χρήστη και βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρούνται στην εφαρμογή. Από την παραπάνω εικόνα, κάθε χρήστη θα καταλάβει ότι πρέπει να εισάγει κάποιο κείμενο.

Ο διαχειριστής θα πρέπει να καθορίζει ένα σύνολο προκαθορισμένων ιδιοτήτων αν υπάρχουν κοινές ιδιότητες σε πολλές εγγραφές στην βάση δεδομένων. Αν χρησιμοποιείτε το Feng Office για αποθήκευση συνεργατών και πελατών, είναι πιθανώς μία καλή ιδέα να ορίσετε μια ιδιότητα για τη τιμή του φόρου των εταιριών αφού θα χρειαστεί σε αρκετές στιγμές. Από την άλλη δεν θα ορίσετε μία ιδιότητα για την ώρα λειτουργίας απλά επειδή έχετε ένα ή δύο εστιατόρια την βάση δεδομένων σας, σε αυτή την περίπτωση ένας γενικός τύπος ιδιοτήτων αρκεί.

Για να ορίσετε αυτούς του τύπους, πρέπει να πάτε στη επιλογή διαχείριση και να κάνετε κλικ στις Προκαθορισμένες Ιδιότητες:

Μετά πρέπει να επιλέξετε το τύπο αντικειμένου της ιδιότητας:

Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι σχεδόν κάθε αντικείμενο στο Feng Office μπορεί να έχει προκαθορισμένους τύπους ιδιοτήτων. Μπορείτε να έχετε προκαθορισμένους τύπους για Χρήστες και περιοχές εργασίας. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι χρονικές περίοδοι (δείτε εργαλείο χρόνου).

Οι προκαθορισμένοι τύποι μοιάζουν ίδιοι για όλους τους τύπους.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προσθέστε μία προσαρμοσμένη ιδιότητα» θα εμφανιστεί μία φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα με τις παρακάτω επιλογές:

 • Όνομα: Το όνομα της ιδιότητας που θα φαίνεται κατά την καταχώρηση.

 • Τύπος: Ορίζει το τύπο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν όπως και τη μορφή του πεδίου που θα εμφανίζεται:
  • 'Κείμενο' – επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου
  • 'Αριθμητικός' – επιτρέπει την εισαγωγή αριθμητικών τιμών (και των δεκαδικών)
  • 'Λογικός' – Επιλογή ναι/όχι
  • 'Λίστα' – επιλογή μενού ή πολλαπλή επιλογή λίστας (ανάλογα με την επιλογή της τιμής 'Πολλαπλές τιμές')
  • 'Ημερομηνία' – επιτρέπει την εισαγωγή ημερομηνιών
  • 'Memo' – Περιοχή κειμένου
 • Τιμές: Αναφέρεται στις τιμές της λίστας.
 • Περιγραφή: Ένα μικρό κείμενο περιγραφής ώστε να καταλάβει ο χρήστης την χρήστη της ιδιότητας. Εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του πεδίου.
 • Προεπιλεγμένη τιμή: Ορίζει την αρχική τιμή της ιδιότητας. (Αν επιλέξετε την επιλογή 'Απαιτείται' δεν έχει μεγάλη σημασία να ορίζεται και προεπιλεγμένη τιμή).
 • Απαιτείται: Ορίζει την υποχρεωτική καταχώρηση του πεδίου (αλλιώς δεν μπορεί να αποθηκευτεί η εγγραφή στη βάση).
 • Πολλαπλές τιμές: Αν επιλεγεί ο χρήστης μπορεί να επιλέξει περισσότερες από μία τιμές. Δεν είναι διαθέσιμο για λογικούς τύπους ιδιοτήτων.
 • Ορατό κατά προεπιλογή: Αν είναι επιλεγμένο η ιδιότητα είναι άμεσα ορατή όταν ανοίγετε τη προβολή επεξεργασίας (αλλιώς πρέπει να κάνετε κλικ στις ‘προεπιλεγμένες ιδιότητες' για να εμφανιστεί).

Οι ιδιότητες θα εμφανιστούν στην σειρά που θα ορίσετε. Για να αλλάξετε την σειρά απλά χρησιμοποιείστε το κουμπί με το βέλος στα δεξιά:

Αυτές οι ιδιότητες αποτελούνται από ένα ζεύγος όνομα/τιμής. Η χρήση τους είναι λίγο πολύ προφανής, οπότε δεν θα πούμε πολλά πράματα για αυτά.

Από το Feng Office 1.2 μπορείτε να έχετε άπειρο αριθμό γενικών ιδιοτήτων.2) Για να προσθέσετε μία νέα τιμή, απλά κάντε κλικ στο «Προσθέστε μία προσαρμοσμένη ιδιότητα». Για την διαγραφή κάντε κλικ στο κουμπί δεξιά.

Τα δεδομένα στα πεδία προκαθορισμένων ιδιοτήτων είναι προσβάσιμα στη προβολή λεπτομερειών και στη προβολή επεξεργασίας, αλλά όχι στη προβολή λίστας. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, έχετε την επιλογή να ορίσετε για κάθε προκαθορισμένο τύπο αν θα εμφανίζεται άμεσα ή όχι στη προβολή επεξεργασίας. Σαν εξαίρεση στο κανόνα οι προκαθορισμένες ιδιότητες των περιοχών εργασίας εμφανίζονται επίσης στο Πίνακα: