Δουλεύοντας με εταιρείες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όσες εταιρείες θέλετε στην Feng Office εγκατάστασή σας, αλλά μία από αυτές είναι διαφορετική από όλες τις άλλες: Η ονομαζόμενη εταιρεία-ιδιοκτήτης καθορίζει ποια εταιρεία (ή οργανισμός ή γκρουπ ανθρώπων) τρέχει μία εγκατάσταση Feng Office και κατά συνέπεια έχει κάποια προνόμια. Όλες οι άλλες εταιρείες ονομάζονται εταιρείες-πελάτης.

Οι δύο κύριες διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους εταιρειών είναι:

  • Μόνο οι χρήστες που ανήκουν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι επιλέξιμοι για να γίνουν διαχειριστές.
  • Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις δικαιωμάτων για την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Μπορείτε να έχετε όσες εταιρείες-πελάτης θέλετε στην Feng Office εγκατάστασή σας. Χρήστες από διαφορετικές εταιρείες πελάτης μπορούν να συνεργαστούν όταν τους αναθέσετε στον ίδιο χώρο εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμα και αν οι χρήστες δεν μοιράζονται κανένα χώρο εργασίας εξακολουθούν να μπορούν να μάθουν για την ύπαρξη όλων των άλλων χρηστών από οποιαδήποτε εταιρεία. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, αν έχετε μία και μόνη εγκατάσταση Feng Offic για διάφορους πελάτες και αυτοί οι πελάτες δεν θα πρέπει να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο, οπότε να είστε προσεκτικοί.1)

Μια εταιρεία μπορεί να έχει τους χρήστες και τις επαφές που της έχουν ανατεθεί. Κατά την προβολή λεπτομερειών της εταιρείας μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε τέτοιυς χρήστες και επαφές. (Παρακαλώ σιγουρέψτε ότι κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ χρηστών και επαφών.)

Τα δικαιώματα του χώρου εργασίας αποτελούν μέρος ενός προφίλ χρήστη, αλλά υπάρχουν επίσης δικαιώματα χώρου εργασίας σε επίπεδο εταιρείας. Για να κατανοήσετε αυτά τα δικαιώματα (ιδίως το πώς σχετίζονταιμε τα δικαιώματα του χώρο εργασίας ενός μόνο χρήστη), παρακαλούμε να διαβάσετε το Κατανοώντας τα δικαιώματα χρηστών.