Ориентиране из Feng Office

Ако погледнете в един типичен екран на Feng Office, ще видите най-вече следните няколко области:

 • Основната площ на екрана с бутоните и лентата с инструменти,
 • Заглавката,
 • Лявата странична лента с работните пространства и етикетите.

Само във Feng Office версия 1.3.x и по-стари, в дясната част на екрана има и странична лента с онлайн наръчник.

В основната площ на екрана получавате достъп до съхраняваната във Feng Office информация, която можете да четете, редактирате, създавате или изтривате. Използвайки бутоните горе, можете да избирате модула, в който желаете да работите. В рамките на един модул обикновено има три различни варианта как да бъде показана информацията:

 • Списъчен изглед представлява таблица от обекти от определен вид. Например, в модул Бележки списъчният изглед представя всички бележки по редове и стълбове. Не всеки модул съдържа този генеричен изглед във вид на списък: например, модул Календар използва графично представяне на месеците, седмиците и дните за представяне на събитията, а модул Задачи използва малко по-различен подход.
 • Детайлен изглед, както подсказва и името му, показва за всеки запис повече подробности и допълнителни команди за редактиране на записа.
 • Изгледът за редактиране се състои от формуляри, които ви позволяват да редактирате всички детайли за един конкретен запис. Те обикновено са разделени на подраздели, които могат да бъдат показвани или скривани в зависимост от вашите потребности.

Бутоните от горната страна на основната площ на екрана са основния елемент за навигация във Feng Office. Оттук във всеки момент от време можете да изберете типа информация, с която искате да работите. Надписите на тези бутони дават добра представа какъв тип информация да очаквате да се покаже.

Има един специален бутон Общ преглед. Мислете за него като за начален пункт или домашна страница на вашата инсталация на Feng Office. Прегледът ви предлага подборка от най-важната, най-спешната или най-актуалната информация. Още можете да срещнете този екран да се нарича „информационно табло“.

В зависимост от бутона, който изберете, често ще виждате да се появява една лента с инструменти точно под нивото на бутоните. Щраквайки на инструмент може или директно да изпълни съответната команда, или да отвори на екрана ви падащо, от което трябва да изберете една измежду няколко опции.

В левия край на заглавката виждате името на избраното работно пространство (включително пътя до това работно пространство, по подобие на навигационната пътечка):

В десния край на заглавката виждате следното:

 • името на текущо влезлия в системата потребител,
 • връзка за излизане от системата,
 • връзка към потребителския профил на текущо влезлия в системата потребител,
 • връзка към онлайн наръчник (която ще се отвори в нов прозорец на браузъра),
 • полето за бързо търсене,
 • бутонът Създаване, който ви позволява да създавате нови обекти от произволен тип (без значение в кой модул работите понастоящем).

Лявата странична лента предлага два различни метода за филтриране на информацията, която е показана в основната площ на екрана. Тези два метода са работните пространства и етикетите.

Избирането на работно пространство или етикет става лесно, като се щракне върху името му. Забележете, че можете да избирате само по едно работно пространство или по един етикет наведнъж. За да изчистите филтъра, просто щракнете отново на връзката Всички.

Можете да използвате работните пространства и етикетите едновременно. Имайте предвид, че използвайки тези два филтъра резултатите от филтрирането могат да се разширяват или стесняват (както при търсенето, когато две ключови думи са свързани с логическата релация И).

Ако работите с множество работни пространства или групи, можете дори да филтрирате филтрите си, като използвате полето Филтър по работни пространства… или Филтър по етикети….

Забележете, че можете да местите по свое усмотрение разграничителя между разделите за работни пространства и за етикети. Ако имате нужда от още пространство на екрана, винаги можете да скриете кутията с етикети или дори цялата лява странична лента, като щракнете на бутоните със стрелките.

Имате две възможности да отворите лявата странична лента:

 • Да я отворите за постоянно, като щракнете на самия бутон със стрелката.
 • Да я отворите за момент, като щракнете върху областта под бутона със стрелката.

Дясната странична лента беше премахната считано от версия 1.4 на Feng Office. Тя беше предвидена да съдържа онлайн наръчник, който обаче досега така и не е бил реализиран.